องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประกาศการพิจารณาผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปิดผิวลาดยางพาราเคปซีล สายบ้านหนองนกเขียน  หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสว่าง ถนนสาย อบ๕๐๘๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook