องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 4 และตรวจติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

2606638
2606639
2606630
26066310
26066311
26066312
26066313
26066314

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook