วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สะพานข้ามลำห้วยดวนระหว่างบ้านอูบมุง - บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการ คลองสวย น้ำใส ชุมชนร่วมใจ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายก อปท. กำนัน/ผญบ.ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทานอำเภอสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมฯ...

2
1
19
18
16
17
14
15
12
10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook