องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายก อบต.โคกสว่าง ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกให้ปลัดปฏิบัตราชการแทน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook