องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หากผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยหรือสอบถามประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง หรือสอบถามผ่านช่องทางการติดต่อของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้ทุกช่องทาง

ประกาศขยายเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

pdf

ประกาศ

Size: 891.62 KB
Hits : 21
Date added: 2563-09-01

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook