ประมวลภาพกิจกรรม อบต.โคกสว่างดำเนินการตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะในครัวเรือน "แยกก่อนทิ้ง"ประจำปี 2563 โดยการอบรมให้ความรู้และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ และสามารถบริหารจัดการขยะในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง ในวันที่ 22 กันยายน 2563 

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook