อบต.โคกสว่าง ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธาน อสม. และผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขต อบต.โคกสว่าง เพื่อหารือการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook