องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอขอบพระคุณ นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอสำโรง ที่ท่านได้มอบหมายให้ นายสรพงษ์ ชายแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีที่ดีงาม

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook