กองช่าง


นายวิรัตน์ อุดมวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่งว่าง

นายช่างโยธา

นายฉัตตวุฒิ ดาวไฉว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวิเชียร ไชยเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายธีระพล จันทร์แดง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook