อบต.โคกสว่าง ดำเนินกิจกรรมการชักและประดับธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน

Facebook