องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2558 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พนักงาน อบต.โคกสว่าง อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสว่าง

Facebook