สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Size Hits Download
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2.57 MB 40 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6.75 MB 55 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3.19 MB 68 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.44 MB 74 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 7.19 MB 77 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2563 1.35 MB 77 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.20 MB 86 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2563 1.62 MB 78 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธื 2563 2.14 MB 90 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2563 1.89 MB 87 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.60 MB 48 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3.27 MB 79 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 737.71 KB 86 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 892.56 KB 86 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6.19 MB 77 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2562 3.59 MB 85 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 5.97 MB 83 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5.35 MB 91 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.40 MB 91 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3.92 MB 63 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.22 MB 85 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2562 1.98 MB 98 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2.29 MB 54 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.43 MB 55 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2562 1.98 MB 85 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.34 MB 95 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2562 2.89 MB 91 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 3.31 MB 105 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2.48 MB 105 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 435.02 KB 82 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2561 636.18 KB 88 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 709.52 KB 93 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 779.75 KB 92 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 597.45 KB 79 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 481.76 KB 81 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2561 680.81 KB 91 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2561 720.04 KB 92 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 772.16 KB 84 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2561 759.50 KB 83 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 854.73 KB 74 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 451.95 KB 77 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 497.80 KB 125 Download Preview

Facebook