รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

# Title Size Hits Download
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปี 2563_รอบ 6 เดือน 500.14 KB 19 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 476.05 KB 19 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.41 MB 18 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2562 628.64 KB 42 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1.05 MB 41 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 3.95 MB 30 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.55 MB 34 Download Preview

Facebook