โครงสร้างองค์กร สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

 

โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook