องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ห่างจากอำเภอสำโรง ประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook