สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ฝึกอบรม ร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

                         "วัดป่ามณีรัตน์"

   ที่ตั้ง บ้านคุ้ม หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

                         "วัดปราสาทอูบมุง"

   ที่ตั้ง บ้านอูบมุง หมู่ 2 ตำบลโคกสว่าง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

"หนองบัว"

ที่ตั้ง บ้านวังคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

สถานที่จัดฝึกอบรมด้าน ธรรมะ จริยธรรม  คือ  วัดป่ามณีรัตน์  

ที่ตั้ง บ้านคุ้ม หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ร้านอาหาร

ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ

1.ร้านน้องเบส ตั้งอยู่ที่ บ้านคุ้ม หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง

2.ร้านแม่สำ  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองอะลาง หมู่ 11 ตำบลโคกสว่าง

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook