ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของพี่น้องชาวตำบลโคกสว่าง  ได้แก่  เสื่อเตย และข้าวซ้อมมือ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook