หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

# Title Version Description Size Hits Download
แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566) 15.77 MB 87 Download Preview

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

# Title Version Description Size Hits Download
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 465.37 KB 159 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook