โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน


นายประเวส หอมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวกนกวรรณ ถาวรพงษ์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook