วันที่  27  พฤศจิกายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับเขตเลือกตั้ง  ที่ 1 - 12  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook