วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างครั้งแรก  โดยมี นายปรีดา  อุ่นอุดม  นายอำเภอสำโรง  เป็นประธานเปิดการประชุม  และนางสาวสุจินดา  มุลคุตร  ท้องถิ่นอำเภอสำโรง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

7
6
5
4
3
2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook