องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ดำเนิน โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสว่าง 

11
16
17
15
14
13
12
10
9
8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook