ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 

ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอส่งความห่วงใย และขอให้พี่น้องชาวตำบลโคกสว่าง

ปฏิบัติตนตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดไว้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางไปในที่สาธารณะ

หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook