รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ผลการดำเนินงาน

# Title Version Description Size Hits Download
11.รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9.20 MB 7 Download Preview
10.รายงานติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5.55 MB 52 Download Preview
9.งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 1.62 MB 57 Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10.93 MB 72 Download Preview
7.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 57 Download Preview
6.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 448.99 KB 104 Download Preview
5.ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14.27 MB 129 Download Preview
4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 2/2) 703.48 KB 777 Download Preview
3.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 1/2) 834.00 KB 221 Download Preview
2.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปก) 1.68 MB 208 Download Preview
1.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.03 MB 239 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook