รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ผลการดำเนินงาน

# Title Version Description Size Hits Download
10.รายงานติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5.55 MB 42 Download Preview
9.งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 1.62 MB 47 Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10.93 MB 51 Download Preview
7.รายงานติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17.77 MB 48 Download Preview
6.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 448.99 KB 91 Download Preview
5.ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14.27 MB 118 Download Preview
4.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 2/2) 703.48 KB 756 Download Preview
3.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เนื้อหาส่วนที่ 1/2) 834.00 KB 201 Download Preview
2.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปก) 1.68 MB 200 Download Preview
1.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4.03 MB 224 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook