ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

# Title Size Hits Download
10.ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.50 MB 7 Download Preview
9.ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 452.91 KB 54 Download Preview
8.ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 158.23 KB 56 Download Preview
7.ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 231.83 KB 84 Download Preview
6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 431.83 KB 76 Download Preview
5.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564_2 4.92 MB 326 Download Preview
4.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564_1 14.43 MB 175 Download Preview
3.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 416.39 KB 278 Download Preview
2.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 276.97 KB 249 Download Preview
1.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 207.57 KB 224 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook