ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

# Title Version Description Size Hits Download
12.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7 859.14 KB 44 Download Preview
11.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระดอกคูณ หมู่ 12 871.54 KB 40 Download Preview
10.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายผิวจราจรคนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 866.33 KB 38 Download Preview
9.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 เส้นที่ 2 845.15 KB 37 Download Preview
8.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกะแอก หมู่ที่ 5 851.76 KB 45 Download Preview
7.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 8 839.69 KB 38 Download Preview
6.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4 856.07 KB 31 Download Preview
5.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านอูบมุง หมู่ที่ 2 874.60 KB 34 Download Preview
4.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองอะลาง หมู่ที่ 11 921.18 KB 32 Download Preview
3. ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 3 833.94 KB 41 Download Preview
2.ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังคก หมู่ที่ 1 821.38 KB 35 Download Preview
1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ลว.25 พ.ย. 2564 860.55 KB 26 Download Preview
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook