การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

# Title Version Description Size Hits Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.โคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7.78 MB 25 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook