โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเกียรตินนทน์ คณิตฐานนท์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชื่นนภา คำแน่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวพวงทอง อดิศัยเดชรินทร์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สิบโทอุดมทรัพย์ ภูมิรัตนลักษณ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณฐพร โกมลศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลทิพย์ สากุลา

นักวิชาการเกษตร

นายตะวัน สิงห์แก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวณัฐชา พันวงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัญชิดา ผาสมวงค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุภาพร อัครธรรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภานุพงศ์ รองทอง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิชัย ชูหา

พนักงานขับรถ

นายประภาส สิงหชาติ

พนักงานขับรถ

นายคำมุ่ย นามวงค์

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1362269
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1471
4503
5974
1325500
59890
73510
1362269

Your IP: 172.70.142.143
2024-06-17 08:04

Facebook

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้

ช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้ อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี