โครงสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายประเวส  หอมชื่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ตำแหน่งว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่งว่าง

นักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณฐพร โกมลศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกมลทิพย์ สากุลา

นักวิชาการเกษตร

นายตะวัน สิงห์แก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชิมประภา เชื้อพรมธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชนัญชิดา ผาสมวงค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุภาพร อัครธรรม

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภานุพงศ์ รองทอง

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิชัย ชูหา

พนักงานขับรถ

นายประภาส สิงหชาติ

พนักงานขับรถ

นายคำมุ่ย นามวงค์

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนเข้าชม

999421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
594
2318
990457
4068
38297
999421

Your IP: 172.70.143.130
2023-12-07 01:01

Facebook