1.คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

2.ปรับปรุงแผนตรวจสอบภายใน

3.รายงานผลการตรวจสอบภายใน

4.แผนแตรวจสอบภายใน พ.ศ2566-2569

5.แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

6.กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook