เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ จ.ส.อ. สุวิทย์ จันทร์ดีศรี เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ สอบต. ม.7 ทำความสะอาดท่อระบายนำ้บ้านสะดอกเกษ ม.7 เพื่อแก้ไขปัญหาร่องระบายน้ำ/ทางระบายน้ำอุดตันเบื้องต้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น

133
14
13
11
12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook