เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยประมาณ นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วย นายเอกภพ กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทีมงานกองช่าง ทีมงานป้องกันฯ อบต.โคกสว่าง ออกตรวจสอบ และระงับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
จากการตรวจสอบเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดไฟลุกไหม้ กล่องควบคุมไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ และได้ประสานแจ้งการไฟฟ้าสำโรงดำเนินการแก้ไขต่อไป
ขอให้พี่น้องประชาชน สอดส่องช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเบื้องต้น หรือหากเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ สามารถโทรแจ้ง ไดที่เบอร์ 045-210723 หรือ โทร. 087-1167624 (จ.ส.อ.สุวิทย์ จันทร์ดีศรี จพง.ป้องกันฯ อบต.โคกสว่าง)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook