เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้กองช่าง และทีมงาน ออกซ่อมแซม และเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 9
หากประชาชนพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด หรือไฟฟ้าส่องสว่างเปิดไม่ติด สามารถแจ้งผ่านผู้นำชุมชน หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ของอค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างได้เพื่อทำการซ่อมแซม ปรับปรุงต่อไป
6
5
3
4
1
2
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook