วันนี้ 19 ตุลาคม 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมาย ให้ นายเอกภพ กองศรีมา รองปลัด อบต. พร้อมด้วย ทีมงานกองช่าง ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ผู้นำฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจสอบ ที่ดิน ที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ เบื้องต้น ณ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 4

6
5
4
3
1
2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook