📢📢...องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและและสถานที่สะสมอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน สำบลโคกสว่าง หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 045-210723 ☎️☎️
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook