วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ นายเอกภพ กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทีมงานกองช่าง และผู้นำชุมชน ออกติดตามการดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน คสล.เส้น หนองอะลาง หมู่ที่ 11-โนนบาก ต.นาเจริญ ที่ชำรุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

6
5
2
3
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook