วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง พร้อมด้วยนายเอกภพ กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางบุญล้อม โล่ห์ทอง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และคณะครู ศพด. เจ้าหน้าที่สักงกัด อบต.โคกสว่าง ต้อนรับ นางสาวสุจินดา มุลคุตร ท้องถิ่นอำเภอสำโรง และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทั้ง 3 แห่ง

6
5
4
3
2
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook