วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ทีมงานช่าง ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ซ่อมแอร์ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทั้ง 3 แห่ง เพื่อป้องกันอันตราย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของเด็ก และทรัพย์สินของทางราชการ

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook