องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง กำลังดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระดอกคูณ หมู่ที่ 12
ขอให้พี่น้องประชาชน ที่ใช้เส้นทาง จากบ้านนายบัวกัน จันพรมมา ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากถนน อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง
11
10
9
8
7
6
5
4
2
3
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook