วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายโพธิ์ นามฮุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ออกตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปา บ้านสระดอกเกษ หมู่ที่ 7

4
3
2
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook