อบต.โคกสว่าง ดำเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองทุนธนาคารคัดแยกขยะตำบลโคกสว่าง)
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs
2 เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้ากระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี
3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน
4 เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์และลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
5 เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการคัดแยกขยะเพื่อจำหน่าย
6 เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนกำจัดขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ด้วยตนเองและส่งเสริมการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือปุ๋ยหมักต่อไป
7 จัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1362409
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1611
4503
6114
1325500
60030
73510
1362409

Your IP: 172.70.147.100
2024-06-17 08:42

Facebook

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้

ช่องทางการเข้ากลุ่มไลน์ งานจัดเก็บรายได้ อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี