งบประมาณรายจ่ายประจำปี

# Title Size Hits Download
9.ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 452.91 KB 42 Download Preview
8.ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 158.23 KB 46 Download Preview
7.ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 231.83 KB 78 Download Preview
6.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 431.83 KB 66 Download Preview
5.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564_2 4.92 MB 312 Download Preview
4.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564_1 14.43 MB 162 Download Preview
3.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 416.39 KB 269 Download Preview
2.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 276.97 KB 228 Download Preview
1.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 207.57 KB 214 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook