สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Size Hits Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.31 MB 3 Download Preview
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 1.63 MB 1 Download Preview
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2.12 MB 1 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2564 1.89 MB 8 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.65 MB 1 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2564 1.97 MB 12 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.49 MB 22 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2564 1.96 MB 9 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.66 MB 2 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 3.38 MB 12 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2.33 MB 14 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2.01 MB 8 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.79 MB 2 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2563 2.60 MB 9 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2.57 MB 87 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6.75 MB 94 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3.19 MB 111 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.44 MB 121 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 7.19 MB 129 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2563 1.35 MB 118 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.20 MB 126 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2563 1.62 MB 127 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธื 2563 2.14 MB 137 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2563 1.89 MB 121 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.60 MB 99 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3.27 MB 128 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 737.71 KB 125 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 892.56 KB 116 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6.19 MB 114 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2562 3.59 MB 130 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 5.97 MB 117 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5.35 MB 124 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.40 MB 125 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3.92 MB 101 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.22 MB 120 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2562 1.98 MB 135 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2.29 MB 91 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.43 MB 89 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2562 1.98 MB 115 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.34 MB 139 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2562 2.89 MB 131 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 3.31 MB 157 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2.48 MB 139 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 435.02 KB 121 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2561 636.18 KB 126 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 709.52 KB 122 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 779.75 KB 125 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 597.45 KB 118 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 481.76 KB 107 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2561 680.81 KB 120 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2561 720.04 KB 119 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 772.16 KB 112 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2561 759.50 KB 113 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 854.73 KB 105 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 451.95 KB 106 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 497.80 KB 228 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook