สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Size Hits Download
63.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 3.35 MB 43 Download Preview
62.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2.77 MB 40 Download Preview
61.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 985.80 KB 40 Download Preview
60.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 915.51 KB 41 Download Preview
59.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 3.72 MB 44 Download Preview
58.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 2.73 MB 40 Download Preview
57.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7.67 MB 31 Download Preview
56.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.31 MB 78 Download Preview
55.ประจำเดือนมิถุนายน 2564 1.63 MB 66 Download Preview
54.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2.12 MB 72 Download Preview
53.ประจำเดือน เมษายน 2564 1.89 MB 81 Download Preview
52.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.65 MB 67 Download Preview
51.ประจำเดือน มีนาคม 2564 1.97 MB 71 Download Preview
50.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.49 MB 98 Download Preview
49.ประจำเดือน มกราคม 2564 1.96 MB 79 Download Preview
48.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.66 MB 77 Download Preview
47.ประจำเดือน ธันวาคม 2563 3.38 MB 79 Download Preview
46.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2.33 MB 91 Download Preview
45.ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2.01 MB 68 Download Preview
44.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.79 MB 87 Download Preview
43.ประจำเดือน กันยายน 2563 2.60 MB 87 Download Preview
42.ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2.57 MB 158 Download Preview
41.ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6.75 MB 173 Download Preview
40.ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3.19 MB 180 Download Preview
39.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.44 MB 182 Download Preview
38.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 7.19 MB 200 Download Preview
37.ประจำเดือน เมษายน 2563 1.35 MB 175 Download Preview
36.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.20 MB 183 Download Preview
35.ประจำเดือน มีนาคม 2563 1.62 MB 197 Download Preview
34.ประจำเดือน กุมภาพันธื 2563 2.14 MB 202 Download Preview
33.ประจำเดือน มกราคม 2563 1.89 MB 194 Download Preview
32.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.60 MB 163 Download Preview
31.ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3.27 MB 208 Download Preview
30.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 737.71 KB 168 Download Preview
29.ประจำเดือน ตุลาคม 2562 892.56 KB 166 Download Preview
28.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6.19 MB 172 Download Preview
27.ประจำเดือน กันยายน 2562 3.59 MB 209 Download Preview
26.ประจำเดือน สิงหาคม 2562 5.97 MB 180 Download Preview
25.ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5.35 MB 184 Download Preview
24.ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.40 MB 192 Download Preview
23.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3.92 MB 152 Download Preview
22.ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.22 MB 173 Download Preview
21.ประจำเดือน เมษายน 2562 1.98 MB 189 Download Preview
20.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2.29 MB 150 Download Preview
19.ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.43 MB 169 Download Preview
18.ประจำเดือน มีนาคม 2562 1.98 MB 164 Download Preview
17.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.34 MB 200 Download Preview
16.ประจำเดือน มกราคม 2562 2.89 MB 202 Download Preview
15.ประจำเดือน ธันวาคม 2561 3.31 MB 203 Download Preview
14.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2.48 MB 186 Download Preview
13.ประจำเดือน ตุลาคม 2561 435.02 KB 178 Download Preview
12.ประจำเดือน กันยายน 2561 636.18 KB 182 Download Preview
11.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 709.52 KB 163 Download Preview
10.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 779.75 KB 172 Download Preview
9.ประจำเดือน มิถุนายน 2561 597.45 KB 160 Download Preview
8.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 481.76 KB 522 Download Preview
7.ประจำเดือน เมษายน 2561 680.81 KB 162 Download Preview
6.ประจำเดือน มีนาคม 2561 720.04 KB 163 Download Preview
5.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 772.16 KB 134 Download Preview
4.ประจำเดือน มกราคม 2561 759.50 KB 137 Download Preview
3.ประจำเดือน ธันวาคม 2560 854.73 KB 139 Download Preview
2.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 451.95 KB 130 Download Preview
1.ประจำเดือน ตุลาคม 2560 497.80 KB 366 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook