สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Size Hits Download
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2.57 MB 67 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6.75 MB 79 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3.19 MB 89 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.44 MB 104 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 7.19 MB 98 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2563 1.35 MB 99 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.20 MB 108 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2563 1.62 MB 104 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธื 2563 2.14 MB 119 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2563 1.89 MB 104 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.60 MB 80 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3.27 MB 105 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 737.71 KB 105 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 892.56 KB 103 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6.19 MB 102 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2562 3.59 MB 113 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 5.97 MB 102 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5.35 MB 109 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.40 MB 110 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3.92 MB 84 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.22 MB 105 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2562 1.98 MB 121 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2.29 MB 70 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.43 MB 74 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2562 1.98 MB 103 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.34 MB 119 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2562 2.89 MB 116 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 3.31 MB 138 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2.48 MB 125 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 435.02 KB 107 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2561 636.18 KB 114 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 709.52 KB 111 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 779.75 KB 113 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 597.45 KB 103 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 481.76 KB 95 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2561 680.81 KB 110 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2561 720.04 KB 111 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 772.16 KB 104 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2561 759.50 KB 104 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 854.73 KB 92 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 451.95 KB 96 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 497.80 KB 163 Download Preview

Facebook