สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

# Title Size Hits Download
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.31 MB 38 Download Preview
ประจำเดือนมิถุนายน 2564 1.63 MB 24 Download Preview
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2.12 MB 24 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2564 1.89 MB 39 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.65 MB 26 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2564 1.97 MB 39 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 1.49 MB 56 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2564 1.96 MB 36 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.66 MB 30 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 3.38 MB 42 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 2.33 MB 49 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 2.01 MB 26 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.79 MB 33 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2563 2.60 MB 38 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 2.57 MB 117 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6.75 MB 117 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 3.19 MB 132 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2.44 MB 145 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 7.19 MB 159 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2563 1.35 MB 143 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.20 MB 145 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2563 1.62 MB 157 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธื 2563 2.14 MB 159 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2563 1.89 MB 147 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.60 MB 125 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 3.27 MB 151 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 737.71 KB 143 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2562 892.56 KB 136 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6.19 MB 139 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2562 3.59 MB 163 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2562 5.97 MB 142 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 5.35 MB 143 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2562 2.40 MB 147 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 3.92 MB 122 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4.22 MB 138 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2562 1.98 MB 156 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 2.29 MB 115 Download Preview
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.43 MB 110 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2562 1.98 MB 135 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2.34 MB 167 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2562 2.89 MB 152 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2561 3.31 MB 178 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 2.48 MB 157 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 435.02 KB 140 Download Preview
ประจำเดือน กันยายน 2561 636.18 KB 146 Download Preview
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 709.52 KB 142 Download Preview
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 779.75 KB 143 Download Preview
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 597.45 KB 138 Download Preview
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 481.76 KB 124 Download Preview
ประจำเดือน เมษายน 2561 680.81 KB 140 Download Preview
ประจำเดือน มีนาคม 2561 720.04 KB 140 Download Preview
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 772.16 KB 118 Download Preview
ประจำเดือน มกราคม 2561 759.50 KB 120 Download Preview
ประจำเดือน ธันวาคม 2560 854.73 KB 112 Download Preview
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 451.95 KB 113 Download Preview
ประจำเดือน ตุลาคม 2560 497.80 KB 295 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook