รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

# Title Size Hits Download
21.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน 6.82 MB 2 Download Preview
20.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2565 9.28 MB 22 Download Preview
19.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) รายไตรมาส 5.26 MB 36 Download Preview
18.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 11.49 MB 51 Download Preview
17.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 445.04 KB 27 Download Preview
16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 10.55 MB 68 Download Preview
15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 8.31 MB 62 Download Preview
14.ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 11.20 MB 75 Download Preview
13.รายงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ระบบ E-PlanNACC 2.71 MB 84 Download Preview
12.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6.81 MB 56 Download Preview
11.รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7.31 MB 117 Download Preview
10.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 1.93 MB 133 Download Preview
9.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2563 2.06 MB 130 Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปี 2563_รอบ 6 เดือน 500.14 KB 223 Download Preview
7.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 476.05 KB 221 Download Preview
6.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.41 MB 218 Download Preview
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2562 628.64 KB 218 Download Preview
4.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1.05 MB 246 Download Preview
3.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 3.95 MB 218 Download Preview
2.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.55 MB 282 Download Preview
1.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 421.94 KB 180 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook