รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

# Title Size Hits Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2563 2.06 MB 27 Download Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปี 2563_รอบ 6 เดือน 500.14 KB 93 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 476.05 KB 100 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.41 MB 103 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2562 628.64 KB 109 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1.05 MB 123 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 3.95 MB 107 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.55 MB 157 Download Preview
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 421.94 KB 73 Download Preview

Facebook