รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

# Title Size Hits Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 906.28 KB 6 Download Preview
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 11.20 MB 10 Download Preview
รายงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ระบบ E-PlanNACC 2.71 MB 23 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 824.35 KB 19 Download Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7.31 MB 46 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 1.93 MB 62 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2563 2.06 MB 77 Download Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปี 2563_รอบ 6 เดือน 500.14 KB 155 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 476.05 KB 160 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.41 MB 152 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2562 628.64 KB 158 Download Preview
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1.05 MB 174 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 3.95 MB 164 Download Preview
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.55 MB 209 Download Preview
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 421.94 KB 118 Download Preview

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook