รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

# Title Size Hits Download
16.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 10.55 MB 25 Download Preview
15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 8.31 MB 31 Download Preview
14.ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 11.20 MB 55 Download Preview
13.รายงานการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 ระบบ E-PlanNACC 2.71 MB 55 Download Preview
12.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6.81 MB 38 Download Preview
11.รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7.31 MB 87 Download Preview
10.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 1.93 MB 104 Download Preview
9.รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2563 2.06 MB 112 Download Preview
8.รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปี 2563_รอบ 6 เดือน 500.14 KB 197 Download Preview
7.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 476.05 KB 199 Download Preview
6.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.41 MB 202 Download Preview
5.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี 2562 628.64 KB 193 Download Preview
4.แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1.05 MB 216 Download Preview
3.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 3.95 MB 205 Download Preview
2.รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.55 MB 255 Download Preview
1.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 421.94 KB 167 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook