มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

# Title Size Hits Download
15.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี 2565 64.82 KB 127 Download Preview
14.ประกาศการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี พ.ศ.2565 6.88 MB 138 Download Preview
13.ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10.71 MB 142 Download Preview
12.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) 524.38 KB 113 Download Preview
11.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 906.28 KB 121 Download Preview
10.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565_EP2 195.46 KB 155 Download Preview
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.30 MB 135 Download Preview
8.เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 451.12 KB 251 Download Preview
7.มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 704.43 KB 293 Download Preview
6.มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 707.55 KB 324 Download Preview
5.มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 620.51 KB 282 Download Preview
4.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6.64 MB 334 Download Preview
3.มาตรการดำเนินงานของ อบต.โคกสว่าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1.27 MB 264 Download Preview
2.มาตรการการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 622.50 KB 287 Download Preview
1.มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 724.96 KB 294 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนเข้าชม

1106155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1380
653
2033
1086618
4090
54162
1106155

Your IP: 162.158.106.246
2024-03-04 19:32

Facebook