ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# Title Size Hits Download
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 4-2566 881.05 KB 6 Download Preview
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 3-2566 842.28 KB 7 Download Preview
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 2-2566 610.33 KB 5 Download Preview
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 1-2566 481.74 KB 7 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 48/2565 482.42 KB 7 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 47/2565 893.94 KB 6 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 46/2565 822.59 KB 7 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ครั้งที่ 45/2565 1.15 MB 6 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565 998.45 KB 7 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 745.09 KB 6 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 18-19 /2565 19.13 MB 29 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 5/2565 874.05 KB 105 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 4/2565 1.23 MB 50 Download Preview
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 4.93 MB 58 Download Preview
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 3/2565 647.91 KB 46 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 41 ประจำปี 2564 15.12 MB 65 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 6.22 MB 87 Download Preview
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่อง เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน 546.70 KB 96 Download Preview
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน 760.97 KB 88 Download Preview
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า 685.49 KB 87 Download Preview
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร 750.42 KB 72 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2562 2.21 MB 287 Download Preview
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2562 2.36 MB 189 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook