แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี

# Title Size Hits Download
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 7.18 MB 81 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 3.35 MB 71 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 20.62 MB 70 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 9.54 MB 78 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 8.01 MB 77 Download Preview
ส่วนที่-4-การติดามและการประเมินผล 240.64 KB 246 Download Preview
แบบ-ผ.03 107.01 KB 279 Download Preview
แบบ-ผ.02.1 130.05 KB 435 Download Preview
แบบ-ผ.02 1.58 MB 290 Download Preview
แบบ-ผ.01 138.75 KB 295 Download Preview
ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 88.06 KB 227 Download Preview
ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ-อปท. 758.27 KB 419 Download Preview
ส่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 387.07 KB 505 Download Preview
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 118.78 KB 237 Download Preview
สารบัญ (1) 41.98 KB 243 Download Preview
หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.32 MB 229 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนเข้าชม

802504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
341
535
2710
793514
1217
25115
802504

Your IP: 162.158.106.44
2023-06-03 15:00

Facebook